Asfalt

Stora fördelar med att välja asfalt

Asfalt är idag det överlägset vanligaste materialet att använda i samband med att man lägger nya vägar, parkeringsplatser och ytor att ställa en bil på - exempelvis en uppfart till en villa. Det finns flera skäl till detta. Dels så är asfalt ett material som håller extremt länge och som står pall för alla tänkbara väder.

Är exempelvis en uppfart korrekt asfalterad så spelar det ingen roll om det handlar om snö, om regn eller om kalla minusgrader - asfalten håller sig intakt och är lika jämn och fin oavsett. Ser man till priset så är det dessutom betydligt billigare än exempelvis stenläggning och - faktiskt - än grus. Det senare kan förklaras av att grus måste bytas ut i takt med tiden och att asfalt har en längre livslängd. Den initiala kostnaden är högre för asfalt, men på längre sikt så handlar det om en investering.


asfalt

Underhållsfri lösning

Dessutom så slipper man genom att välja att asfaltera en uppfart också en massa extraarbete i form av krattning, städning och för att jämna ut ytan. Vilket krävs om du har en grusad uppfart. Underhållet som tillkommer om du väljer asfalt handlar inte om mer än att plocka fram trädgårdsslangen och spruta bort damm, pollen eller annan smuts. Det är enkelt, det är funktionellt och det ger en yta som även är tilltalande för ögat och som höjer villans estetik.

Väljer du exempelvis grus så kommer du dessutom att få hålla ett extra öga på dina golvbrunnar då dessa kan komma att klogga igenom som en följd av att grus åker ner. Här ska även nämnas all smuts som tenderar att hamna under skorna och sedan åka in i hemmet. Asfalt är, helt enkelt, en lösning som har många tydliga fördelar.

Så tillverkas asfalt

Man kan inte bara peka på en enda sak vad gäller tillverkning av asfalt och definitivt säga att - så här gör du! Nej, man kan istället likna tillverkning av asfalt vid bakning. Hur många recept finns det egentligen? Det finns tydliga skillnader mellan att baka ett sötbröd, kanelbullar eller ett surdegsbröd, eller hur? Samma sak gäller egentligen även för asfalt. Ingredienserna blandas i en viss ordning och därefter ska den deg som skapats jäsa och gräddas i en viss temperatur för att rätt resultat ska skapas.

Ser man till de ingredienser som används för att skapa asfalt så består det av 94% krossat stenmaterial och där resterande sex procent är ett bindemedel - Bitumen - som även ger asfalten den svarta färgen. Hur en asfaltsläggning blir beror till stor del av vilken typ av asfalt som används. Man kan exempelvis använda större stenar eller mer finkorniga sådana och genom detta få olika effekter. Samma sak gäller för vilket typ av stenmaterial som används.

Vilket typ av asfalt som ska användas vid vilken typ av asfaltsläggning avgörs helt av behov och krav. Du som villaägare kommer att ha helt andra behov då du väljer att asfaltera din uppfart jämfört med om en asfaltering ska ske på en hårt trafikerad landsväg. Tillagningsprincipen är densamma, det är ingredienserna som skiljer sig åt.

Är asfalt bra för miljön?

Asfalt är idag mer miljövänlig än tidigare. Detta som en följd av att man börjat återanvända och återvinna gammal asfalt snarare än att enbart tillverka ny sådan. Det finns fortfarande saker att lösa innan alternativet blir helt miljövänligt och den stora knäckfrågan handlar om Bitumen som bindningsmedel. Det utvinns av råolja och det leder till stora utsläpp av koldioxid.

Här gör man emellertid hela tiden nya experiment i syfte att minska utsläppen och alternativ för att ersätta Bitumen testas hela tiden. Exempelvis så ser man att Peab kommit ganska långt med att använda sig av ämnet Lignin och det ser av allt att döma lovande ut. Man ska emellertid veta att livslängden på asfalt är lång och att det inte handlar om så enorma avtryck på klimat och miljö som många vill göra gällande.

Men, visst är det glädjande att se att det hela tiden sker en utveckling i att minska utsläppen och att man - helt i enlighet med de nya EU-direktiven - börjat återanvända material. Det är en bit kvar - men stora steg har tagits i syfte att göra asfalt mer miljövänlig.

Vi har stor erfarenhet av asfaltering