Regler för att anlägga uppfart, carport och garage

Vi har samlat sådant som du behöver veta om du planerar att bygga nytt garage, carport eller anlägga en uppfart.

Bygglov och tillstånd för garage och carport

Oftast så krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnader och ombyggnad. Det finns några undantag, till exempel för friggebodar och attefallshus. I många fall räknas garagebyggnader och carports som just attefallshus eller friggebodar om de faller inom samma byggnadsramar. Kontrollera reglerna för just din tomt eller eller bostadsområde. Du kan kontakta byggnadsnämnden och fråga vilka möjligheter och begränsningar som finns i fråga om storlek och takhöjd.

Vill du bygga större garage eller carport än 25m2 och behöver ansöka om bygglov så hittar du blanketter hos din kommun, det brukar finnas på deras webbplats. Du behöver även bifoga ritningar och en kontrollplan. Bygglovet kan ta uppemot 12 veckor att få beviljat så var ute i god tid.

Om du vill uppföra garaget eller carporten 4,5 m från din tomtgräns så krävs det att grannarna ger sitt medgivande. Många gånger har dock kommunen en regel att man inte får bygga närmare än 6 meter från tomtgränsen.

För att ansluta en enskild väg till en allmän väg krävs tillstånd. Man ansöker om det hos Trafikverket och avgiften är för närvarande 4600 kronor.


regler för att bygga carport och garage

Kontrollplan för ditt bygge

Till din bygglovsansökan behöver du även ha ett förslag till en kontrollplan för att säkerställa garagets brandskydd, bärighet och användningssäkerhet. I den skall det stå vad som skall kontrolleras och av vem samt vilka anmälningar som görs till kommunen. Du måste anlita en certifierad kontrollansvarig till ditt byggprojekt som följer upp kontrollplanen om den godkänns. Om det tekniska samrådet kräver det så skall den kontrollansvarige skapa en kontrollplan i samråd med dig.

Bärighet betyder att garaget och marken där garaget står på skall klara den tyngd som byggnaden och bilen har. Räkna även med sådant som möjliga tjocka snötäcke på tak och billyft, om det är aktuellt. Om du skall bygga en enklare carport så kan det vara bra att tänka på att förankra konstruktionen stadigt i marken då de är känsliga för vind.

Brandskydd är en annan parameter som bör beaktas när man bygger nytt på tomten. Om garaget eller carporten skall uppföras så den står närmare än 8 meter från en annan byggnad så finns det speciella regler. Det kan till exempel behövas en brandcellsvägg eller liknande i konstruktionen av den nya byggnaden. Om garaget byggs närmare än 4,5 m från ditt bostadshus så kommer brandkraven bli än hårdare. Då krävs brandklassade dörrar och fönster samt dubbelgipsade väggar.

Om du skall förvara dyr cykelutrustning, motorcyklar eller liknande stöldbegärliga saker i ditt garage är det värdefullt för dig att se till att fönster och dörrar håller för inbrottstjuvar.


Tips innan du börjar bygga garage

Det är mycket att tänka på innan man skall bygga garage. Vi har samlat några tips för underlätta din planering.

Utrymme

Man kan aldrig ha för mycket plats att förvara sina saker på. Förvaringsutrymme fylls fort upp. Överväg att bygga så stort som möjligt för att inte ångra dig senare när du inte får plats.

Varmt eller kallt?

Fundera på om du skall ha ett varmt eller ett kallt garage. Du behöver inte göra allt på samma gång och kan isolera i efterhand men du behöver planera för det innan du börjar bygga. Om du skall använda garaget som en arbetsplats är det bra om det har ett trivsamt klimat.

Planera för framtiden

Elbilar och elcyklar är framtiden, så se till att planera för den. Överväg att bygga, eller iallafall göra plats för, en laddningsstation till din bil eller cykel. Du kan även se över möjligheterna till att sätta upp solceller på taket till garaget eller carporten, den elen kan du sedan ha för att ladda dina eldrivna fordon.

Vi har stor erfarenhet av asfaltering
7 Jun 2022