Så blir du av med ogräs på uppfarten

Ogräs på uppfarten är ett problem som nästa alla med uppfart kämpar mot. Det finns olika sätt att bli av med de ovälkomna växterna. Nedan listar vi några vanliga sätt att ta tag i problemet.

Ryck upp ogräset

Att själv rycka upp ogräset eller använda någon typ av redskap för att dra upp de oönskade plantorna är ett sätt att bli av med besväret. Beroende på hur stor din uppfart är kan detta ta olika tid. Tillvägagångssättet är billigt och miljövänligt men tyvärr ganska arbetsamt och tidskrävande. Ett sätt att få det att gå snabbare är att engagera hela familjen och göra ogräshackning till en tävling där den som får upp mest rötter på en halvtimme vinner.

Vattna bort ovälkomna plantor

Det är möjligt att få bort ogräs genom att vattna dem med hett kranvatten. Koka helt enkelt upp vattnet och häll det på de växter som du vill bli av med. Att bara använda varmt vatten är miljövänligt. För att göra den här metoden än mer effektiv kan man blanda i salt. Det är inte lika miljövänligt med kan vara en lösning om gräset är mycket envist. Du kan också göra en blandning med en del ättika och och tio delar vatten. Vattna med någon av dessa blandningar när det är varmt och soligt så vissnar växten inom några dagar. Om det regnar vid vattningstillfället kommer effekten troligen utebli.

Skapa en ogästvänlig miljö

Bikarbonat är en komponent som ofta dyker upp i husmorstips. Så även när det kommer till ogräs. Bikarbonat är mest effektivt mot mossa då det skapar en basisk miljö där mossa inte trivs. Strö ut bikarbonat där du vill bli av med mossa och låt bikarbonatet göra sitt jobb.

Bryn gräset

Man kan använda en ogräsbrännare för att få bort ogräset. Dock skall man faktiskt inte bränna gräset utan det räcker med att bryna det. När ogräset blir bränt så förstörs cellväggarna och växten vissnar inom några dagar. Vill man behålla växtlighet som är nära ogräset kan man skydda det med en våt träskiva.

Det finns två typer av ogräsbrännare - elektrisk och gas. Den säkraste är den som går på el. Gasbrännaren är tung och klumpig. Gasbehållaren är dessutom mycket brandfarlig och skall helst förvaras i ett förråd som inte står i anslutning till huset då den riskerar att självantända.

Många tycker det är roligt att använda en ogräsbrännare men man måste vara mycket försiktig. Om det är väldigt torrt ute eller om det blåser mycket skall man avstå från att använda sin ogräsbrännare.

Hyr en get

Det kanske låter tramsigt men är ett helt seriöst förslag. Precis som man använder grisar för att böka upp nya rabatter och odlingslotter kan man använda getter för ogräsbekämpning. Getter har ett särskilt enzym i magen som gör att de kan äta växter som är giftiga eller oätliga för andra djur. Var noga med att inhägna det området där du vill att geten skall vara eftersom den annars kan äta upp plantor som du vill ha kvar.

Använd marktäckduk

Marktäckduk kallas ibland för ogräsduk och är en duk som du rullar ut där du inte vill att något skall växa. Har du en uppfart som är asfalterad eller grusad måste du först ta bort asfalten eller gruset, lägga på mattan och sedan asfaltera om uppfarten eller lägga på nytt grus. Har du ändå tänk att göra om din uppfart kan det vara en bra ide att lägga en marktäckduk samtidig. Duken fungerar så att den hindrar solstrålarna från att nå jorden gör det sålunda omöjligt för växter att slå rot.

Undvik Roundup och andra farliga kemikalier

Ogräsmedlet Roundup är förbjudet i Sverige men vissa använder det fortfarande. Du bör aldrig använda Roundup, glyfosat eller liknande kemikalier. Enligt flera forskningsrapporter är Roundup mycket farligt för växter, insekter, djur och människor. Djurförsök har visat att exponering för Roundup kan leda till minskad spermieproduktion, dödliga mutationer och levertumörer. Ämnena i Roundup bryts ner långsamt och kan förgifta grundvattnet. Om du hittar gamla flaskor med Roundup skall du de sorteras som farligt avfall på din närmaste återvinningscentral.

Vi har stor erfarenhet av asfaltering
19 May 2022