Så håller du din uppfart halkfri

Varmt och fuktigt ena dagen – kallt och krispigt nästa dag. Visst känns det som denna typ av vinterväder blir allt vanligare? Det är dessutom svårt att föreställa sig ett klimat som gör det halkigare utomhus på vintern – och det leder till problem inte minst för sjukvården som får ta hand om många brutna lårbenshalsar så här års.

Det finns alltså många goda skäl att hålla uppfarten halkfri. Här bjuder vi på ett antal tips.
Som bostads- eller fastighetsägare är det alltid viktigt att hålla uppfarten isfri för gästerna.
Sand, vägsalt eller tösalt, värmeslingor och en hel del alternativa metoder – det finns många sätt att motverka den så riskabla halkan. Vissa metoder har större negativ inverkan på miljön än andra

Sand ett mindre kostsamt alternativ

Sand har några stora fördelar som halkbekämpare – det kostar inte så mycket och påverkar inte växtligheten i någon större utsträckning. Men du får ingen hjälp med att luckra upp isen och måste sprida ut den så snart sanden har smält ner i isen så att säga. Dessutom väntar framåt våren ett stort arbete med att sopa och frakta bort sanden. Därför är sand inget bra alternativ för dig med gräsmatta på uppfarten.

Salt ger en förlängd effekt

Tösalt har tidigare använts för att hjälpa till att smälta isen och därmed förlänga effekten av sandningen. När det handlar om professionell isbekämpning på vägar behöver man göra betydligt färre turer och det går därmed att minska på koldioxidutsläppen.

Men saltning leder även till vissa “biverkningar”. Bilar och vattenledningar kan drabbas av rost och salthalten i grundvattnet kan påverkas i negativ riktning.

Dessutom drabbas växtlighet lätt av vägsaltet. Framförallt växter i den absoluta närheten av saltningen riskerar att drabbas. Barrträd reagerar sämst på höga salthalter och kan få bruna barr och torkade knoppar.

Moderna medel – dyra men effektiva

Idag finns det även flera specifika issmältningsmedel som motverkar återfrysning och därför har en mer långvarig effekt jämfört med de traditionella metoderna. Vissa av dessa medel har dessutom fördelen att de kan användas proaktivt redan innan det fryser till. Dessa medel är dyrare men påverkat naturen minimalt och ger inga fula fläckar på bilar och kläder.

Vi har stor erfarenhet av asfaltering
16 Mar 2022